Oppgjør og forsikring

Jeg har god erfaring med å benytte tjenesten Nimber.com til bekreftelse av oppdrag, sikkert oppgjør og forsikring. Oppdragsgiver får et påslag i prisen.

Som «oppdragsgiver» må du selv lage papirene som trengs for tollen ved Svinesund. Se toll.no

Selv har jeg god erfaring med å bruke KGHCustoms.com – Maersk – til fortolling. De kan også lage papirene for innførsel til Portugal.

Transport (til Norge) utenom flytting, blir som innførsel. Verdien kan ikke overstige NOK 3.000,- (ellers så skal det betales fortolling – se toll.no). (Når du kjører selv i egen bil, er grensen 6.000,-.)

https://www.toll.no/no/varer/

Flyttelass har stort sett ingen begrensninger, men det skal være i forbindelse med en flytting. Tollvesenet har verktøy for å finne ut av det.

https://www.toll.no/no/verktoy/skjema/flyttegodserklaring/

Jeg kan bistå med dette, når jeg har litt mer informasjon fra dere.
Dere må oppgi personnummer, kopi av flyttemelding, kopi/foto av pass, nøyaktig fra-adresse og nøyaktig til-adresse. Spesifisert liste over hva som flyttes, med verdi og samlet vekt – se «flyttegodserklæring».

Forsikring

Du må selv oppføre dette på din innboforsikring