Toll

Skal du flytte fra eller til Norge, som ligger utenfor EU, og til for eksempel Spania, som er et EU-land ? Da har vi en hyggelig melding til deg:

TRANSPORT AV FLYTTEGODS ER FRITATT FOR MOMS OG TOLL !

https://www.toll.no/no/flytte-til-eller-fra-norge/flyttegods/

Likevel må ditt flyttegods tolldeklareres. Dette kan jeg ordne for deg, og du får en ting mindre å tenke på. Men, det er uansett du selv som er ansvarlig.
Du må bare sørge for at vi får: (Dette kan ta tid. Sett derfor av mange dager til dette.)
1. Kopi av pass – og personnummer
2. Pakkliste – meget detaljert inn til Portugal. Hør med ambassade eller konsulat.
3. Flyttemelding ut av Norge. Og «Certificate of residence of Portugal«.
4. Selv om det ikke skal betales noe toll eller moms, så må vi ha en «statistisk verdi» på flyttegodset for å få det tolldeklarert. Her må man bare stipulere en antatt verdi (og alder) da det er umulig å sette en eksakt «verdi» på brukte gjenstander. Merk eskene med nummer, som du referer til i listen.
«List of goods recognized by the consulate«.
5. KGH Customs Service kan også hjelpe deg med hva som trengs, men du er selv ansvarlig for at papirene er riktig.
6. Som befrakter betaler jeg – eller KGH Customs Services – 30% av godsets verdi i depositum – eller utsteder en garanti – ved grensen inn til EU, – som garanti for at godset kommer riktig frem til tollsted (i Portugal). Du kan derfor føle deg trygg på at godset ikke forsvinner på veien.

Portugal: Kontakt ambassade / konsulat for informasjon. Send epost – de ringer deg tilbake.
https://oslo.embaixadaportugal.mne.gov.pt/en/

Spania: Kontakt ambassade / konsulat for informasjon.
https://www.amb-norge.com/A/13915/Spania-Ambassaden-Oslo

Flytte til Portugal: EUROPA.EU informasjon om «Dokumenter og formaliteter»

Bruk evnt Google Translate på denne siden:
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/index_pt.htm

Kostnader til Portugal – som kommer i tillegg til selve fraktkostnaden

Fortolling / Spedisjon ved Svinesund = +/- SEK 2.100,-. Fortolling / Spedisjon inn til Portugal = +/- € 350,-. Dette er kostnader jeg ikke styrer. Det hender det varierer litt, men ikke mye.

Hvis det ikke er flytting, men innførsel, kommer det 23% moms på verdien av det som står på listen + stipulert verdi av frakten.

Flytte til Norge

Skal du flytte fra utlandet tilbake til Norge gjelder den samme moms- og tollfrihet, forutsatt at vi får følgende dokumenter:
1. Bekreftelse på opphold i minst ett år sammenhengende. Dette kan være leie-/salgskontrakt fra bolig i utlandet evt. arbeids-/studiekontrakt. (Bekreftelse er ikke nødvendige dersom det er meldt utflytting i folkeregisteret)
2. Kopi av pass – og personnummer
3. Pakkliste
4. «Egenerklæring for innførsel av flyttegods” hvor du undertegner på at du ikke har pakket noe tollpliktig i flyttegodset, og om du har hatt fast bopel i utlandet i minst ett år. Dette dokumentet kan du enten laste ned på nettet under www.toll.no eller skrive ut under «Flyttedokumenter» her på siden vår (toll.no). 

På Tollvesenets hjemmeside http://www.toll.no finner du nyttig informasjon om spørsmål angående flytting til Norge fra utlandet.