Portugal til DK + Oslo/Østlandet uke 31/32 -2024

Ledig plass +/- 5-6 m3 Ledig plass - ta kontakt :: #991001 :: #990954  

450€ pr. m3 eller 100 kg (Maks 1.250 kg) Eksklusive spedisjon/fortolling (Gjelder til Oslo) :: Til Danmark eller Syd-Sverige = €350,-