Portugal til Oslo+Sandefjord uke 50 -2023 [FULLT]

Ledig plass +/- 0m3 2 forespørsler på muligens full bil - tilsammen. 2023-10-17... #991027 2023-10-23... #991030 2023-11-05... #991025 (EHL)  

430€ pr. m3 eller 100 kg (Maks 1.250 kg) Eksklusive spedisjon/fortolling

Oslo til Portugal uke 51 – 2023

Ledig plass +/- 10m3 Ta kontakt - ledig plass #991012  

430€ pr. m3 eller 100 kg (Maks 1.250 kg) Eksklusive spedisjon/fortolling

Oslo (+ DK) til Portugal uke 3 -2024

Ledig plass +/- 10m3 Ta kontakt - ledig plass  

450€ pr. m3 eller 100 kg (Maks 1.250 kg) Eksklusive spedisjon/fortolling